Wojciech Dąbrowski

Główny specjalista BHP PPOŻ i Ochrony Środowiska CFE

Studia podyplomowe CIOP-PIB oraz SGSP w Warszawie.

Praktyk Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze budowlany.