Piotr Daniluk

Dyrektor ds. medycznych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Executive MBA SGH WUM.

Inicjator i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu OC podmiotów leczniczych oraz przeprowadzania audytów medycznych szpitali w Grupie PZU. Specjalista w zakresie oceny i definiowania rozwiązań zmniejszających ryzyko medyczne w podmiotach leczniczych. Aktywnie działa w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego podczas procesów diagnostyczno - terapeutycznych.

Uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, wieloletni Prezes Zarządu Towarzystwa. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.