Michał Wasilewski

Koordynator projektów Porozumienia dla Bezpieczeństwa wdrażającego systemowe rozwiązania BHP

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, specjalność Drogi, Ulice, Lotniska, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania BHP.

Karierę rozpoczął w 2001 w lokalnej firmie budowlanej. Zajmował się też przygotowaniem przetargów w Wielkopolskim ZDW . W latach 2006-2011 pracował jako kierownik robót, koordynator BHP, inżynier projektu przy budowie infrastruktury drogowej, mostowej i lotniskowej.