Michał Grzybowski

Główny Specjalista BHP w P4 Sp. z o.o.

Praktyk Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 12-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorach produkcji: Petrochemicznej, Chemicznej, Energetycznej od ponad 3 lat związany z branżą telekomunikacyjną – PLAY.