Michał Barski

Prezes Polskiej Organizacji Ratowniczej

Specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, ratownik górski. Absolwent Uniwersytety Medycznego we Wrocławiu na kierunku / specjalności Ratownictwo Medyczne oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Generała Tadeusza Kościuszki w sektorze nauk o bezpieczeństwie, aktywny zawodowo, nauczyciel akademicki. Uczestnik wielu warsztatów oraz szkoleń na teren kraju i za granicą poświęconych problematyce ratownictwa w trudnych warunkach terenowych. Uczestnik studiów III stopnia na specjalności medycyna w Wojskowym Instytucie Medycznym we Warszawie. Swoją działalność naukową skupia na problematyce i jakości udzielania emergencyjnych świadczeń medycznych w ekstremalnych warunkach środowiskowych, oraz wpływu środowiska na czynności terapeutyczne. autor publikacji poruszający to zagadnienie.