Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Członek grupy roboczej Beyond COVID-19, International Hospital Federation.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył podyplomową edukację medyczną w Polsce i USA. Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa. Posiada doktorat z dziedziny nauk medycznych Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego, w temacie ekonomiki medycyny oraz doktorat z medycyny University of the State of New York. Nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, gdzie uzyskał stopień docenta, a w roku 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej. Otrzymał dyplom "America’s Top Physicians" oraz został ujęty w "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition" (USA). Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Profesor i wykładowca Collegium Humanum Warszawskiego Uniwersytetu Zarządzania oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marii Skłodowskiej-Curie.