Danuta Wiss

Dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Danuta Wiss jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu ochrony środowiska w specjalności biotechnologia, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Posiada kwalifikacje audytora wiodącego w zakresie ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, międzynarodowe certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje NEBOSH IGC oraz PIEMA oraz jest członkinią międzynarodowego stowarzyszenia IOSH na poziomie Graduate Member (GradIOSH).

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji wojskowej, gdzie przez cztery lata zajmowała się ochroną środowiska, oraz w branży poszukiwawczej oil&gas, gdzie przez 10 lat zajmowała się obszarem bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości. Od 5 lat związana z sektorem energetyki najwyższych napięć – od 2017 roku piastuje stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy oraz pełnomocnika ds. systemów zarządzania środowiskowego i bhp w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.