Twój formularz nie został przesłany. Spróbuj ponownie.
Potwierdzamy otrzymanie Twojego zgłoszenia.

Formularz Zgłoszeniowy

Dane firmy

Dane do faktury (jeżeli inne niż wcześniej)

Prelegent

Drużyna

Dowódca zespołu

Uczestnik II

Uczestnik III

Uczestnik IV

Wyposażenie

Dodatkowe wyposażenie osobiste, takie jak: środki łączności, latarki, mapy, kompasy, kamizelki taktyczne, musi zostać zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym zawodów, w przeciwnym wypadku nie będzie można z niego korzystać podczas Mistrzostw. 

Dodatkowe pytania

Oświadczenie